Pamiętaj

Masz zamiar wybudować altankę, podłączyć się do sieci wodnej lub elektrycznej? Przed wykonaniem każdego z tych zadań potrzebne jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu - wniosku o przyłącz, wybudowanie altany ogrodowej. wszystkie dokumenty są dostępne w biurze ogrodu ROD.

 Prawa do działki ROD – jak je uzyskać?

Istnieją dwie formy uzyskania prawa do działki w ramach ROD:

  • przeniesienie prawa do działki – w takiej sytuacji działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa,
  • umowa dzierżawy działkowej (podpisywana z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka).


UWAGA!

Działki ROD nie można kupić na własność – można jedynie nabyć prawo do dzierżawy działkowej. Własnością działkowca są jedynie zabudowania i nasady na działce.
 

Opłaty w ROD "Złocień" Niemodlin na 2022

   Konferencja delegatów uchwaliła następującą wysokość opłat na rok 2022


- podwyższona opłata ogrodowa - (opłata wpisowe) - 300 zł
(opłatę wnoszą osoby pragnące wstąpić w do grona działkowców stowarzyszenia ogrodowego)

- opłata ogrodowa – 0,80 zł/m2
- składka członkowska – 6 zł od dzierżawcy 
(wyjątek stanowią małżeństwa będące  współdzierżawcami działki ogrodowej - w ich wypadku opłata zostaje rozbita na połowę tj. po 3 zł od osoby)
- opłata eksploatacyjna wody  - 6 zł od przyłączonej działki 
- opłata eksploatacyjna prądu - 6 zł od przyłączonej działki
 

Opłaty należy uiścić do dnia 30 czerwca br.
Opłaty prosimy wpłacać na rachunek bankowy nr. 

60 8890 1079 0000 4011 2006 0001

 Bank Spółdzielczy O/Namysłów.

Masz problemy z płatnością?

      Celem Zarządu ROD "Złocień" w Niemodlinie w każdym jego działaniu  jest pomoc i wparcie dla każdego pasjonata ogrodnictwa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, ile pracy i jeszcze więcej serca zostało włożone w każdy ogród. Wiemy również, że życie to nie bajka i czasem każdemu powinie się przysłowiowa noga. W ramach pomocy od czasu do czasu mamy do zaoferowania wykonanie drobnych prac na rzecz ogrodu - zadania te pozwolą pokryć twoje zobowiązanie w całości, lub części zadłużenia. Zapraszamy do współpracy - postaramy się wypracować rozsądne rozwiązanie.