KONFERENCJA DELEGATÓW 2024

W dniun13.04.2024 odbyła się Konferencja Delegatów ROD Złocień w Niemodlinie. Podczas której podjęto uchwały dotyczące przyszłości naszego ogrodu, miedzy innymi:

Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi jak i wybrano nowy  - w skład którego wchodzą:
Piotr Kraska - Prezes Zarządu ROD
Józef Krzemień - z-ca Prezesa ROD
Mirosław Czerpak - Sekretarz ROD
Wanda Kuras-Peterman - Skarbnik ROD
Zdzisław Cebulski - czł. Zarządu ROD
wybrano komisję rewizyjną:
Tadeusz Oleśków - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Adam Piętka - z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Konecka - sekretarz Komisji Rewizyjnej
Podjęto następujące uchwały dotyczące  płatności:
- KD/09/2024 - wysokość opłaty ogrodowej w sezonie 2024, która wynosi 0,90 gr za metr kwadratowy dzierżawionej parceli. Termin uiszczenia opłaty wyznaczono do dnia 30.06.2024
- KD/10/2024 - Wysokość opłaty energetycznej (dotyczy tylko działkowców korzystających z instalacji elektrycznej ROD Złocień), która wynosi 8,0 zł od parceli.
Termin uiszczenia opłaty wyznaczono do dnia 31.12.2024
- KD/11/2024 -  

Wysokość opłaty wodnej (dotyczy tylko działkowców korzystających z instalacji wodnej ROD Złocień), która wynosi 8,0 zł od parceli.
Termin uiszczenia opłaty wyznaczono do dnia 31.12.2024 Zebranie Sektorowe 2024

W dniu 23.03.2024 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbyły się zebrania sektorowe wszystkich kompleksów ROD Złocień Niemodlin. Podczas przeprowadzonego spotkania dokonano wyboru następujących reprezentantów poszczególnych kompleksów.
Kompleks "Bławatek"
Mróz Andrzej
Piętka Adam
Kompleks "Kilińskiego/Krótka"
Kraska Piotr
Wnęk Tadeusz
Kompleks "Mickiewicza"
Konecka Elżbieta
Oleśków Tadeusz
Kuras-Peterman Wanda
Kompleks "Gazowa"
Krzemień Józef
Ziułkowski Tadeusz
Kompleks "Lwowska-Podwale"
Brasielska Marzena
Cebulski Zdzisław
Czerpak Mirosław
Mrożek Dorota
Olecha Teresa

Wykonaliśmy następujące zadania ujęte podjęte przez konferencje delegatów na 2023

Każda z wyżej wymienionych niżej 
inwestycji, została z bieżących opłat uiszczonych przez działkowców. Nie wszyscy jednak sumiennie dokonują wpłaty, co z żalem muszę przyznać opóźnia wykonanie ostatniego dużego zadania - odcinka 150 mb linii zasilającej w wodę kompleks Lwowska-Podwale. Proszę o przypomnienie swoim znajomym o konieczności dokonania stosownej opłaty za dzierżawę, bo być może zapomnieli o terminie jej dokonania.

KD8/2023 - Naprawa drogi dojazdowej do parkingu kompleksu Lwowska-Podwale

KD9/2023 - usunięcie zalegających śmieci oraz nieczystości zlegających na kompleksie Lwowska-Podwale - Etap I.

Udrożniliśmy przepust pod nasza "Ścinawką", bobry skutecznie próbują zaanektować tutejsze tereny. jak na razie to my jesteśmy górą - Niestety co tydzień trzeba zaglądać na przepust, aby zapewnić drożność rowom odprowadzającym wody opadowe płynące z miasta. Jak na razie kompleks Lwowska-podwale jest bezpieczny.

Współpraca jednak możliwa.

W listopadzie dokonano udrożnienia, zarośniętych rowów melioracyjnych na kompleksie Lwowska-Podwale. Czas jaki straciliśmy na wyjaśnianie podstawowych aspektów prawno-społecznych, już nie zostanie nam zwrócony, nie wspomnimy o zniszczonych uprawach.  Mamy nadzieje, ze udało nam się  wypracować wspólne stanowisko z jednostka odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy - czas pokaże na ile trwały będzie ten "sojusz".

Wielkie Podziękowania chcemy złożyć

 GOSPODARSTWU RYBACKIEMU W NIEMODLINIE.

 w najgorszych okresach mogliśmy liczyć na wasze wsparcie, dzięki czemu uniknęliśmy jeszcze większych dramatów .  Za to wszystko jeszcze raz 

Wielkie Dzięki

.

Współpraca jednak możliwa.

W listopadzie dokonano udrożnienia, zarośniętych rowów melioracyjnych na kompleksie Lwowska-Podwale. Czas jaki straciliśmy na wyjaśnianie podstawowych aspektów prawno-społecznych, już nie zostanie nam zwrócony, nie wspomnimy o zniszczonych uprawach.  Mamy nadzieje, ze udało nam się  wypracować wspólne stanowisko z jednostka odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy - czas pokaże na ile trwały będzie ten "sojusz".

Wielkie Podziękowania chcemy złożyć

 GOSPODARSTWU RYBACKIEMU W NIEMODLINIE.

 w najgorszych okresach mogliśmy liczyć na wasze wsparcie, dzięki czemu uniknęliśmy jeszcze większych dramatów .  Za to wszystko jeszcze raz 

Wielkie Dzięki


.

Współpraca jednak możliwa.

W listopadzie dokonano udrożnienia, zarośniętych rowów melioracyjnych na kompleksie Lwowska-Podwale. Czas jaki straciliśmy na wyjaśnianie podstawowych aspektów prawno-społecznych, już nie zostanie nam zwrócony, nie wspomnimy o zniszczonych uprawach.  Mamy nadzieje, ze udało nam się  wypracować wspólne stanowisko z jednostka odpowiedzialną za zaistniały stan rzeczy - czas pokaże na ile trwały będzie ten "sojusz".

Wielkie Podziękowania chcemy złożyć

 GOSPODARSTWU RYBACKIEMU W NIEMODLINIE.

 w najgorszych okresach mogliśmy liczyć na wasze wsparcie, dzięki czemu uniknęliśmy jeszcze większych dramatów .  Za to wszystko jeszcze raz 

Wielkie Dzięki


 

Remontujemy infrastrukturę.

Remonty czas zacząć. Ciągle dokonujemy analizy dotyczące ogrodu, tym razem ochoczo zajęliśmy się domem działkowca. Usunięto największe zagrożenia mające wpływ na konstrukcję naszego przybytku. Wykonano nowe pokrycie papowe daszku nad wejściem, oraz wymieniono uszkodzone po wichurach płyty pokrywające dach główny Domu Działkowca. Wykonaliśmy również zewnętrzne oświetlenie znacznie poprawiając bezpieczeństwo w porze wieczorne 

Wykaszamy pustostany

Pierwszy raz od bardzo dawna wykosiliśmy pustostan na kompleksie Bławatek - było warto :)

Remont biura ogrodu

Udało się !!! Wykonaliśmy remont biura Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Ociepliliśmy ściany, wymieniliśmy instalacje elektryczną, wyburzyliśmy ścianę przedsionka - tworząc większą powierzchnie do użytkowania. Przy okazji odkryliśmy przeciek w dachu :(